Loading...

17. Januari 2022

Optimum Group™ loopt voorop met allround MVO-beleid

Duurzaam ondernemen is in het bedrijfsleven een veelgehoorde term. Ook Optimum Group™, een veelzijdige groep drukkerijen gespecialiseerd op het gebied van UV Flexo rotatiedruk en digitaal drukwerk, speelt hier duidelijk op in en voert dit op verschillende manieren door in haar beleid. Bij alle activiteiten van de groep staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarmee vormt het een belangrijk onderdeel in de kern van alle processen en innovaties, met als einddoel de impact op het milieu te reduceren.

Binnen Optimum Group™ ligt de focus wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op milieu, klimaat/energie, grondstoffenschaarste, arbeid en maatschappelijke betrokkenheid. Op al deze issues probeert de Optimum Group™ zo goed mogelijk in te spelen door haar activiteiten naar behoren in te vullen met het oog op de wet- en regelgeving. Om de invloed op het milieu te beperken, gebruikt Optimum Group™ als richtlijn de drie P’s: People, Planet en Profit.

People
Optimum Group™ zet het welzijn en de veiligheid van haar medewerkers voorop. Zo zijn er EHBO-trainingen en is er in elk gebouw een AED aanwezig. Ook zijn er verschillende trainingen binnen de Optimum Academy om ervoor te zorgen dat de medewerkers zich blijven ontplooien. De ontwikkeling van de medewerker wordt doorgesproken middels evaluatie gesprekken. Human resource experts zorgen er voor dat de werkomstandigheden uiterst positief zijn om productief te kunnen werken binnen Optimum Group™. Om de sfeer te verbeteren zijn er personeelsverenigingen die ervoor zorgen dat er regelmatig leuke uitjes worden georganiseerd binnen de bedrijven. Denk hierbij aan de kerstborrel en een zomerbarbecue.

Planet
Om te zorgen dat Optimum Group™ zo min mogelijk milieubelastend is, neemt de groep verschillende milieuvriendelijke maatregelen. Zo zijn de panden in Breda en Alkmaar voorzien van zonnepanelen en zijn onze locaties in Breda en Enschede verlicht met LED-verlichting. Ook beschikt Optimum Group™ over elektrische auto’s om het brandstofverbruik naar beneden brengen. Energie wordt bovendien hergebruikt; de persen die de drukkerijen binnen de groep gebruiken produceren veel warmte. Deze warmte wordt hergebruikt om de panden te verwarmen. Daarnaast is er een 100m2 bufferzone met inheemse beplanting aangelegd om de geleidelijke overgang tussen industriële zone, natuurzone en natuurreservaat te garanderen. Dit gebeurde in samenwerking met de plaatselijke natuurorganisatie. Ook worden de terreinen rondom de gebouwen door de plaatselijke sociale groendienst zuiver gehouden. Zij maken enkel gebruik van natuurlijke middelen om de bestrijding van bijvoorbeeld onkruid aan te gaan. Het grondstoffenbeleid is eveneens onder de loep genomen. Het hout dat gebruikt wordt, de grondstof voor het papier, komt voor het grootste gedeelte uit verantwoord beheerde bossen uit Noord-Europa, met name Scandinavië. Het aandeel van het bos dat beheerd wordt onder PEFC en FSC keurmerken neemt sterk toe. Door gebruik te maken van grondstoffen met een milieukeurmerk, probeert de Optimum Group™ haar producten zo milieuvriendelijk mogelijk te maken.

Profit
Optimum Group™ probeert zoveel mogelijk bij te dragen om de wereld te verbeteren. Zo steunt de groep verschillende sociale doelen, zoals Clini-clowns, Kanker Liga, Rotary, De Wroeter (de sociale groendienst) en sponsort het Duchenne Heroes en Breda Beach. Daarnaast investeert Optimum Group™ continu in het productieproces om zoveel mogelijk gebruik te maken van milieubesparende technieken, zoals het gebruik van zonnepanelen. Ook wordt er een duurzaam aankoopbeleid gehanteerd die er voor zorgen dat er minder CO2 uitstoot is. Alle gebruikte inkten zijn op waterbasis en UV gedroogd. Daarnaast wordt er Studie verricht in verband met totale eliminatie van solventen in hulpstoffen ; geen gebruik van solventen in grondstoffen. Ook gebruiken we regenwater voor het koelen van de drukpersen en zetten we in op afvalscheiding. Alle bovengenoemde maatregelen maken dat de Optimum Group™ een winstgevende organisatie die rekening houdt met haar omgeving.